O Centru


Istorijat Centra

Vizija i misija Centra

Obuke koje Centar može realizovatiRealizovane obuke u 2017. godini

“Uzgoj lekovitog bilja“

Pun naziv obuke: Organska proizvodnja, sušenje i skladištenje lekovitog bilja                                                       (nevena i anisa)

Naručilac obuke: Kazneno popravni zavod u Beogradu – Padinskoj Skeli

Trajanje obuke:  60 časove teorijske nastave od ukupno 180 časova

Broj polaznika: 5

Mesto realizacije: KPZ Padinska Skela

Period realizacije obuke: septembar-novembar 2017. godine


“Izrada bureka i kora“

Naručilac obuke: „Summit Consulting Services“ u saradnji sa                                                                                    Narodnim Univerzitetom Niš

Trajanje obuke:  170 časova (34 časa teorijske i 136 časova praktične nastave)

Broj polaznika: 8 (lica sa NSZ Zrenjanin)

Mesto realizacije: HPTŠ „Uroš Predić“ Zrenjanin

Period realizacije obuke: septembar-novembar 2017. godine
240_F_31663931_wlKKZNhwiU0h96NrMypu6rjdPC0xB1YyNUNIS dodela sertifikata