FORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH


Škola formalno obrazovanje odraslih može sprovoditi na dva načina:

  • VANREDNO ŠKOLOVANJE
  • UČEŠĆE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU ODRASLIH (OOO)

VANREDNO ŠKOLOVANJE

Oblici vanrednom srednjeg obrazovanja

Licima koji nemaju status redovnog učenika, onima koji nemaju završenu srednju školu, ili pak žele da ostvare viši stepen obrazovanja, promene kvalifikaciju, pružamo mogućnost sledećih oblika vanrednog obrazovanja:

  • sticanje stručne spreme nakon završene osnovne škole upisom u prvi razred (1)
  • nastavak i završavanje prekinutog školovanja (2)
  • uporedno školovanje (3)
  • prekvalifikacija (4)
  • dokvalifikacija (5)

mortar-board-and-certificate2

     1. Vanredni polaznici

Vanredan polaznik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina.

Vanredni učenici upisuju se u prvi razred u junskom roku na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Vanredni polaznici imaju pravo na besplatno vanredno školovanje.

     2. Nastavak prekinutog školovanja

Osobe koje su iz određenih razloga napustile srednju školu, odnosno prekinule obrazovanje imaju pravo da nastave školovanje u istom trajanju po osnovu zakona o srednjoj školi. Učeniku će biti priznati svi ranije završeni razredi. Rešenjem koje donosi direktor škole, biće određeni dopunski ispiti koje polaznik mora da položi. Nakon što položi sve dopunske ispite jednog razreda učenik stiče pravo da upiše sledeći razred u statusu vanrednog učenika u skladu sa zakonskim odredbama.

     3. Uporedno školovanje

Uporedno školovanje predstavlja oblik obrazovanja u kome redovan učenik savladava školski program, odnosno, deo školskog programa za drugi obrazovni profil, kao vanredan učenik, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova.

     4. Prekvalifikacija 

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja odrasli može da se upiše u školu radi prekvalifikacije.

Prekvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili, bez obzira na područje rada.

Kandidat koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje određuje nastavničko veće škole u koju je upisan.

     5. Dokvalifikacija 

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja odrasli može da se upiše u školu radi dokvalifikacije.

Dokvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Kandidat koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.


UČEŠĆE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU ODRASLIH (OOO)

U saradnji sa osnovnim školama koje sprovode program osnovnog obrazovanja za odrasle možemo organizovati i realizovati obuke za odrasle u okviru OOO.

Spisak osnovnih škola koje sprovode program OOO