Istorijat Centra


coo

Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih (CKOO), zaživeo je pri HPTŠ „Uroš Predić“ u Zrenjaninu  od 2003. u  okviru zajedničkog Projekta Ministarstva prosvete i Evropske Agencije za rekonstrukcuju (EAR).

2004. godine osnovan je Partnerski savet čiji je zadatak jačanje socijalnog partnerstva i povezivanje socijalnih partnera u cilju smanjenja nezaposlenosti, a direktor škole je njegov predsednik. Socijalni partneri škole-Centra sa kojima sarađujemo su: Regionalna privredna komora Zrenjanin, Nacionalna služba za zapošljavanje, Opšte udruženje preduzetnika, Lokalna Samouprava, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, srednje stručne škole u Zrenjaninu, eminentna lokalna preduzeća.

Prve obuke počinju da se realizuju kroz Centar 2006. godine dobijanjem Rešenja o proširenoj delatnosti Centra za kontinuirano obrazovanje odraslih.

Institucija je 2007. godine dobila akreditaciju za Ispitni EBC*L centar, EBC*L je međunarodno prihvaćen standard u oblasti poslovnog menadžmenta i preduzetništva. Sertifikat potvrđuje stručnost na međunarodno priznatom nivou.

Centar se 2008. godine uključuje u projekat GOPA „Bridge“. Cilj projekta je dalje institucionalno jačanje Centara za kontinuirano obrazovanje odraslih. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je i akreditacija programa obuka. Ministar prosvete je 2009. godine doneo Pravilnik o programu ogleda obuka odraslih –  akreditovano je 40 kratkih obuka za odrasle, definisani ciljevi, očekivani ishodi i način praćenja ogleda. Ove programe obuka mogu da realizuju CKOO u saradnji sa drugim partnerima.

Do sada je organizovano i realizovano 27 obuka za odrasle u saradnji sa institucijama, socijalnim partnerima i kroz projekte.

Centar jača svoje kapacitete 2016. kroz novoodobreno radno mesto – koordinator za obrazovanje odraslih.