NEFORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH


Zakonska regulativa

Mogućnosti Centra u okviru proširene delatnosti škole

 • Osposobljavanje i usavršavanje kadrova za organizaciju i realizaciju obuka za odrasle
 • Izrada i distribucija nastavnih materijala za obuke odraslih
 • Vrednovanje znanja i veština stečenih u okviru programa za koje je škola akreditovana od odgovarajuće organizacije
 • Realizacija sledećih obuka za odrasle:
 • stručne obuke iz verifikovanih područja rada
 • obuke iz stranih jezika
 • obuke iz oblasti informacionih tehnologija
 • obuke za bazične veštine iz oblasti poslovne administracije
 • obuke za projektno planiranje
 • obuke iz oblasti preduzetništva
 • Izrada programa kratkih obuka, po modularnom sistemu
 • Neposredna organizacija i partnerska realizacija obuka iz drugih područja rada.