Prijava ispita, pripremne nastave (konsultacija), vežbi

Prijava ispita i konsultacija se obavlja u prvih pet radnih dana u mesecu kada je ispitni rok (u kalendaru dani obojeni crvenom bojom).

PRIJAVA ISPITA: potrebno je uplatiti iznos naknade za ispit, a potom, sa uplatnicom doći do referenta škole i popuniti prijavu za ispit:

Slide1

PRIJAVA KONSULTACIJA: potrebno je uplatiti iznos naknade za konsultacije, a potom, sa uplatnicom doći do referenta škole, predati uplatnicu, a dobijenu potvrdu predati nastavniku koji će je potpisati po održanoj pripremnoj nastavi i proslediti je koordinatoru za obrazovanje odraslih.

PRIJAVA VEŽBI/PRAKSE ZA REALIZACIJU: može se obaviti bilo kada u toku školske godine po opredeljenju za realizaciju – potrebno je uplatiti polovinu iznosa za paket vežbi, a uplatnicu predati referentu škole. Preostala polovina iznosa se može uplatiti jednokratno ili u više rata, a najkasnije do kraja realizacije vežbi/prakse.

PRIJAVA MATURSKIH/ZAVRŠNIH ISPITA: obavlja se danima obeleženim crvenom bojom u kalendaru u mesecima predviđenim za polaganje maturskih i završnih ispita (januar, jun, avgust) – uplatiti iznos naknade za ispit, a potom, sa uplatnicom doći do referenta škole i popuniti prijavu za ispit: