Vizija i misija Centra


Vizija

Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih je specijalizovana nastavno-organizaciona jedinica za stručno obrazovanje, osposobljavanje i obuku odraslih, usmerena na ekonomski rast i razvoj regiona kroz brzo reagovanje na potrebe privrede i tržišta rada za mobilnom i fleksibilnom radnom snagom i kvalitetno zadovoljavanje potreba za znanjima, veštinama i kompetencijama kako zaposlenih, tako i nezaposlenih.

Socijalno-ekonomska misija

Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih teži da:

  • poveća stopu participacije odraslih u programima obrazovanja, obuke i osposobljavanja i doprinese razvoju ljudskog kapitala;
  • podrži socijalno-ekonomski rast i razvoj regiona i zemlje u celini i doprinese integraciji zemlje u globalnu, posebno evropsku, ekonomiju;
  • omogući privredno restruktuiranje regiona i uvođenje novih tehnologija;
  • omogući pojedincima zapošljivost, profesionalni razvoj i mobilnost, punu socijalnu participaciju i lično samoispunjenje;
  • doprinese oživotvorenju koncepta doživotnog učenja/obrazovanja, uspostavljanju ekonomije i društvene organizacije zasnovane na znanju.